Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2017-01-24

Sökfunktion hjälper studenter att hitta utbyten i Europa

Träffar du elever eller studenter som är intresserade av att studera utomlands? Tipsa gärna om Erasmus-sidorna på studera.nu, där den som är intresserad av utlandsstudier kan hitta möjliga utbyten i Europa.

På studera.nu, UHR:s webbplats om studier på universitet och högskola, finns även information om att plugga utomlands – både på egen hand och genom olika utbytesprogram. Erasmus+ är det största utbytesprogrammet och ger studenter som läser på ett universitet eller en högskola i Sverige möjlighet att studera tre till tolv månader vid ett lärosäte i ett annat land. De flesta utbytesplatser finns i Europa, men det finns även vissa möjligheter till studier i utomeuropeiska länder.

Sökfunktion för Erasmus-studier

På studera.nu:s Erasmus-sidor kan studenter och blivande studenter, genom en sökfunktion, ta reda på var de skulle kunna göra ett utbyte inom Erasmus+. Man anger vid vilket lärosäte man studerar i Sverige och inom vilket ämnesområde, och får sedan en överblick över möjliga utbytesuniversitet i Europa. I dagsläget omfattar sökfunktionen cirka 30 av de totalt drygt 40 lärosäten i Sverige som deltar i Erasmus+.

För att göra utbytesstudier inom Erasmus+ ska man ha läst minst två terminer i Sverige före utresa, och man får tillgodoräkna sig utlandsstudierna i sin svenska examen när man kommer hem.

Praktik inom Erasmus+

Inom Erasmus+ finns även möjlighet att få stipendium för att göra praktik utomlands. Praktiken kan pågå mellan två och tolv månader och för att söka ska man vara inskriven vid ett universitet eller en högskola i Sverige. Som student måste man själv hitta en praktikplats i något av de 33 länder som ingår i Erasmus. Institution ska godkänna praktikplatsen. Det är även möjligt att söka stipendium för att göra sitt examensarbete på ett företag i ett annat europeiskt land.

Höjda stipendiebelopp

I år höjs stipendiebeloppen för studenter som deltar i Erasmus+. Ökningen är störst för praktik, men även när det gäller studier höjs beloppen för utbyten i de länder som det är dyrast att leva och bo i. För Erasmus-praktik är nu stipendiebeloppet från 510 till 615 euro per månad, och för studier från 315 till 420 euro/månad.