Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-07-05

Stort intresse för UHR:s seminarium om utlandsstudier i Almedalen

På bilden: Amelie von Zweigbergk, Karin Röding, Caroline Sundberg och Eva Åkesson

Hur kan olika aktörer bidra till att fler studenter tar steget utomlands? Den frågan stod i centrum för ett av Universitets- och högskolerådets seminarier i Almedalen den 5 juli.

EU har satt som mål att 20 procent av alla studenter i Europa år 2020 ska ha studerat utomlands när de tar sin examen. Läsåret 2014/2015 var den siffran bara 14 procent för Sveriges del. Vad betyder den relativt låga andelen studenter med internationell erfarenhet i en allt mer globaliserad värld? Vad kan vi göra för att fler ska ta steget över nationsgränsen? De frågorna stod i centrum för seminariets paneldiskussion.

Amelie von Zweigbergk, chef för kompetensförsörjning på Teknikföretagen, betonade betydelsen av studievägledning så att studenter får information och stöd kring utlandsstudier, och att fler lärare själva bör ha erfarenhet av utlandsstudier. Eva Åkesson, rektor för Uppsala universitet, tryckte på behovet av att lärosätena måste bli bättre på att integrera utlandsstudierna i utbildningen.

Caroline Sundberg, ordförande i Sveriges förenade studentkårer ansåg bland annat att möjligheten till kortare mobilitetsperioder vore bra. Hon menade även att lärosätena bör bli bättre på att uppmuntra till utlandsstudier bland dem som läser enstaka kurser.

Karin Röding, statssekreterare på utbildningsdepartementet meddelade att regeringen under hösten kommer att arbeta vidare för ökad internationalisering inom högskolan. Att fler studenter får internationell erfarenhet är en mycket viktig fråga för Sverige i en allt mer globaliserad värld, var statssekreterarens hälsning från utbildningsministern.

På bilden ovan (fr. vänster): Amelie von Zweigbergk, Karin Röding, Caroline Sundberg och Eva Åkesson.

Via länken till höger hittar du Universitets- och högskolerådets rapport om åtgärder för att öka mobiliteten bland svenska studenter.