Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2017-02-08

Tips och stöd inför ansökan om europeiska samarbetsprojekt

Vill du ha stöd inför ansökan om samarbetsprojekt (strategiska partnerskap) inom Erasmus+? Vi anordnar flera workshops, så kallade skrivarstugor, där du som ska ansöka kan få råd och tips.

För att delta ska du ha påbörjat en projektansökan inför 2017 års ansökningsomgångar. Mötena äger rum i Stockholm.

Erasmus+ strategiska partnerskap har sista ansökningsdag den 29 mars kl. 12.00.

Skola

Skrivarstuga 14 mars: Erasmus+ strategiska partnerskap skola

Högre utbildning

Skrivarstuga 7 mars: Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning