Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-07-25

Uddevalla + hållbar utveckling = sant

I Uddevalla är intresset för hållbar utveckling stort överlag. Hållbarhetsfrågorna är levande och finns med i alla sammanhang. Det berättar Kirsten Eriksson, rektor på Uddevalla gymnasieskola och en av dem som driver omställningen mot hållbarhet i kommunen.

2014 var Kirsten Eriksson med på Den globala resan till Bangladesh. Det blev startskottet för satsningen på hållbar utveckling på Sveriges största gymnasieskola, som ligger i Uddevalla. Tillsammans med en rektorskollega och fyra lärare fick Kirsten Eriksson på nära håll möta en annan kultur och helt andra levnadsförhållanden.

- Jag ville veta mer om vad det innebär att tänka hållbart och hur det tänket går att föra vidare till eleverna. Resan väckte mitt intresse och påverkade mig mer personligt än vad jag var förberedd på. Det var lika mycket en inre som en yttre resa.

Hållbar utveckling ett verksamhetsmål

När Kirsten Eriksson kom hem började hon genast väcka liv i hållbarhetsfrågorna på skolan. Hon berättade om resan för lärare och elever och intresset var stort redan från början, särskilt från elevernas sida. Tillsammans bestämde kollegiet att lärande för hållbar utveckling skulle vara deras eget viktigaste mål för verksamheten inom rektorsområdet.

Helhetsgrepp

Ett första led i att uppfylla målet var att börja arbeta ämnesövergripande i arbetslag för att tillsammans kunna se och till eleverna förmedla det helhetsperspektiv som är en förutsättning för hållbar utveckling. Lärarna var ivriga att komma gång och i september 2015 ordnade Kirsten Eriksson tillsammans med samtliga tolv rektorer på Uddevalla gymnasieskola och Den Globala Skolan en inspirationsdag. I januari 2016 satsade rektorsområdet på kompetensutvecklingsvecka där lärare och elever arbetade med projekt på hållbarhetstemat i alla ämnen.

Ny inspirationsdag i augusti

Nästa läsår fortsätter satsningen, berättar Kirsten Eriksson. Redan i augusti är det dags för en ny inspirationsdag tillsammans med Den Globala Skolan. Då möts personal från samtliga rektorsområden inom Uddevalla gymnasieskola för att få veta mer om bland annat hållbarhetstrender, delningsekonomi och vetenskaplighet inom lärande för hållbar utveckling.

- Hållbar utveckling är en enorm frågeställning med obegränsat många områden att jobba med. Det gäller att inte göra det för svårt för sig. I augusti förväntar jag mig att vi ska få ännu fler handfasta verktyg för att kunna jobba med hållbarhetsfrågor i undervisningen.

FOTNOT

Universitets- och högskolerådets verksamhet Den Globala Skolan hjälper skolor och kommuner att ta ett samlat grepp kring lärande för hållbar utveckling. Verksamheten är avgiftsfri och handlar ofta om att arrangera utbildningsdagar på olika teman. 

Tycker du att inspirationsdagen i Uddevalla låter intressant finns möjlighet att delta i mån av plats. Du kontaktar Den Globala Skolan genom anna.mogren(at)denglobalaskolan.se eller malin.gemzell(at)denglobalaskolan.se