Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Pressmeddelande | 2016-06-14

Utbildningsaktörer får 185 miljoner för utbyten utomlands

Universitets- och högskolerådet (UHR) beviljar skolor, yrkes- och vuxenutbildningar i Sverige totalt närmare 62 miljoner kronor för utbyten i Europa. Dessutom får landets universitet och högskolor drygt 124 miljoner kronor – pengar som ska gå till internationella studentutbyten och kompetensutveckling för personal.

Pengarna beviljas inom Erasmus+, EU:s program för europeiskt samarbete inom ut­bildning, ungdom och idrott. Programmet ska bidra till att möta de utmaningar som Europa står inför, till exempel mottagandet av nyanlända och den höga ungdomsarbetslösheten.

Programdelen Erasmus+ mobilitet ger organisationer inom hela utbildningssektorn möjlighet till bidrag för att genomföra utbyten med andra länder - till exempel i form av studier och praktik utomlands för högskolestudenter, utlandspraktik för yrkeselever eller kompetensutveckling för lärare och personal.

– Det är väldigt roligt att så många organisationer i Sverige vill delta i Erasmus+ i år, säger Maria Linna Angestav, avdelningschef på UHR. Internationella utbyten och praktik ger värdefull kompetens i en allt mer globaliserad värld och betyder mycket för både organisationers och enskilda personers utveckling.

Några organisationer som får bidrag:

  • Ebersteinska gymnasiet i Norrköping ska ge elever och lärare på bygg-och VVS-programmen möjlighet till praktik och kompetensutvecklig i Frankrike, Spanien och Tyskland under det kommande läsåret.
  • Malgomajskolan i Vilhelmina ska skicka elever på programmen el- och energi, restaurang och livsmedel samt vård och omsorg på praktik till Nederländerna. Dessutom ska personal delta i fortbildningskurser i andra länder i Europa, bland annat i syfte att utveckla skolans arbete inom digitalisering.
  • Tio lärare vid Älvkullegymnasiet i Karlstad ska fortbilda sig i Slovenien och Storbritannien. Målet är att utveckla kompetensen att ta emot nyanlända elever och skolans arbete inom miljö och hållbar utveckling.

Vilka organisationer i ditt län beviljas medel?

På Universitets- och högskolerådets webbplats uhr.se hittar du information om alla skolor, organisationer och lärosäten som tilldelas pengar:

Pressmeddelande 14 juni 2016: "Utbildningsaktörer får 185 miljoner för utbyten utomlands" (nytt fönster)