Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-11-21

Utlandsstudier för gymnasieelever - dags att söka

Nu är ansökan öppen till Ettårsprogrammen, som ger gymnasieelever möjlighet att under ett år studera i Frankrike, Spanien, Tyskland eller Österrike. Sista ansökningsdag är den 2 januari 2017.

Programmen Ett år i Frankrike, Ett år i Spanien och Ett år i Tyskland/Österrike ger gymnasieelever möjlighet att under ett läsår studera, bo och leva i landet de valt. Studierna är en chans att förbättra sina språkkunskaper och öka förståelsen för en annan europeisk kultur.

Eleverna placeras på en utbildning som i möjligaste mån motsvarar det gymnasieprogram de går i Sverige och deltar i undervisningen på samma villkor som värdlandets elever. Det är oftast skolor i mindre och medelstora städer som tar emot de svenska eleverna.

Boende

Elever som antagits till ett program blir även tilldelade en värdfamilj att bo i under studieperioden. I Frankrike gäller internatboende under veckorna och värdfamilj under helger och lov. Alla elever får studiebidrag och inackorderingstillägg varje månad.

Ansökan

Det är eleven själv som söker till något av Ettårsprogrammen. Elever som går i gym­nasieskolans årskurs ett eller två och som läser franska, span­ska eller tyska som lägst steg tre kan söka.

Ansökan görs online på utbyten.se och ska bland annat innehålla en uppsats på franska, tyska eller spanska där man berättar om sig själv. Även referenser från mentor och språklärare ska bifogas.

Antagning

När sista ansökningsdatum passerat kallas samtliga sökande till intervju. Universitets- och högskolerådet gör sedan ett urval där hänsyn främst tas till språkkunskaper, studieresultat, mognad och motivation. Antagningsbeskedet kommer i slutet av mars.

Mer information

Läs mer om Ettårsprogrammen och hur man ansöker via länkarna till höger.