Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-02-11

”Vi har fått eleverna att känna sig mer internationella”

Internationalisering i skolan ska både stärka förmågan att hantera kulturell mångfald och vara ett verktyg för att nå målen i läroplanen. Allt fler skolor arbetar numera strategiskt med internationalisering – ett arbete som kan se ut på många olika sätt. På Nästegårdsskolan i Kvänum har internationella samarbeten av olika slag pågått under de senaste tjugo åren.

Vara kommun, dit Kvänum hör, är en liten landsbygdskommun som ser internationalisering som en framgångsfaktor. Ända sedan Sveriges inträde i EU 1995 har kommunen aktivt deltagit i en mängd internationella projekt. Att arbeta strategiskt och långsiktigt med internationalisering är en viktig del i utvecklingen såväl av de egna verksamheterna som för näringslivet på orten, men även för att skapa en internationell medvetenhet hos invånarna och få dem att känna sig som världsmedborgare.

Kommunens vänorter utgångspunkten

Goda internationella kontakter är ett led i Vara kommuns strategi. Idag finns ett upparbetat nätverk genom vänorter runt om i Europa och i Kina. För Nästegårdsskolan var det just med en vänort i Estland, Märjamaa, som det internationella samarbetet inleddes.

Ett första projekt inom det tidigare EU-programmet Comenius följdes av ytterligare två med fler länder och fler vänorter i Europa. Även ett antal utländska lärarpraktiktanter passerade. Samtidigt hade skolan kontakt med Erikshjälpen som kom och pratade om sitt arbete i Afrika. Evacaisa Arvidsson är lärare och har varit delaktig i det internationella arbetet på Nästegårdsskolan sedan starten:

- Från början tänkte vi inte så strategiskt. Vi hade ingen riktig röd tråd och tittade inte så mycket på läroplansmålen. Vi ville bara att våra elever skulle få se något annat. Men först var det svårt att motivera dem. Många såg inte poängen med att lära sig mer om språk och andra kulturer.

Strategiskt tänkande

2012 deltog Nästegårdsskolan i Den globala resan till Uganda och ett nytt kapitel i skolans internationalisering inleddes. Nu började man planera mer ämnesövergripande och strategiskt, leta efter beröringspunkter och se samband.

I en av de ugandiska byarna fanns en skola som Erikshjälpen varit i kontakt med och Nästegårdsskolan sökte och beviljades medel från programmet Atlas för ett samarbetsprojekt som nu är inne på tredje året. Teman för projektet är barnkonventionen och FN:s globala mål och hela skolan är involverad, från förskoleklass till nian.

2015 avslutades Nästegårdsskolans tredje och sista Comenius-projektet och idag har skolan två pågående internationella samarbeten. Ett Nordplus-projekt med skolan i Märjamaa och en skola i Litauen och ett Atlas partnerskap tillsammans med skolan i Uganda. En ansökan till Erasmus+ på temat tolerans är på gång, men där står den tjeckiska samarbetsparten för koordinatorskapet.

Utbyten med Uganda

Snart reser Evacaisa Arvidsson med en grupp lärare och högstadieelever till Uganda för tredje gången. När de kommer tillbaka en vecka senare kommer de att gå ut i alla klasser och berätta vad de varit med om. Likadant blir det när den ugandiska gruppen är på besök.

Mellan besöken arbetar skolan med projektets teman på olika sätt och försöker också dra paralleller till det de lär sig av sina europeiska samarbetspartners. I framtiden hoppas de på att internetuppkopplingen i den ugandiska byn ska komma igång så att de kan ses regelbundet över Skype.

Stor skillnad för skolans utveckling

Nästegårdsskolans internationella samarbeten har haft stor betydelse för skolans utveckling, menar Evacaisa Arvidsson. Bättre språkkunskaper är en effekt, välfungerande förberedelseklasser för flyktingbarn en annan. Men den kanske viktigaste utvecklingen handlar om sättet att arbeta.

- Samarbetet inom skolan har förbättrats. Vi jobbar mer tillsammans över olika stadier och ämnesgränser. Men framförallt arbetar vi mer utanför skolans väggar. Vi har öppnat upp mot världen och fått eleverna att känna sig mer internationella. För ett litet bondesamhälle är det stor skillnad.

Den Globala Skolan

Universitets- och högskolerådets verksamhet Den Globala Skolan arrangerar återkommande seminarier om internationalisering och skolutveckling för alla som vill veta mer om vad det är, hur det går till och vilka möjligheter till stöd som Universitets- och högskolerådet erbjuder. Mer information om aktuella seminarier finns på Den Globala Skolans sidor på utbyten.se (se länk till höger).

* Idag den del av Erasmus+ som vänder sig till skolor.

Mer information