Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-05-17

Vill du bedöma ansökningar om internationella projekt?

Nu söker Universitets- och högskolerådet (UHR) externa bedömare av ansökningar inom våra internationella utbytes- och samarbetsprogram. Som bedömare ingår du i vår bedömarpool för åren 2017 till 2020.

Uppdraget innebär att, utifrån fastställda kriterier, bedöma kvaliteten på ansökningar och slutrapporter för internationella samarbets- och utbytesprojekt inom utbildningsområdet. Bedömningsuppdraget gäller bland annat programmen Nordplus Junior, Linnaeus-Palme, Athena, Atlas och Erasmus+, som innehåller flera olika delprogram för vuxenutbildning, högre utbildning, yrkesutbildning och skola.

Inför de olika ansökningsomgångarna gör UHR ett urval av bedömare bland de som finns i poolen. Urvalet baseras på hur många ansökningar som kommit in och vilken kompetens som behövs för att genomföra bedömningen. De olika programmen har olika ansökningsperioder, men de flesta äger rum mellan februari och juli. Slutrapporter bedöms vanligen under hösten. Bedömningsarbetet utförs antingen på distans eller i UHR:s lokaler i Stockholm eller Visby.

För att bli bedömare krävs bland annat tidigare erfarenhet av bedömningsarbete, och kompetens eller erfarenhet av att bedöma och granska projektbudgetar.

Mer information om uppdraget, krav för att söka och hur ansökan går till hittar du på Universitets- och högskolerådets webbplats uhr.se:

Intresseanmälan om att ingå i UHR:s bedömarpool för perioden 2017-2020 (nytt fönster)