Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-10-18

Vi söker regionansvariga till Den Globala Skolan

Nu söker Universitets- och högskolerådet ansvariga till Den Globala Skolans region Väst och region Nord.

Den Globala Skolan arbetar med globala frågor och lärande för hållbar utveckling inom hela utbildningsområdet. Universitets- och högskolerådet leder och samordnar verksamheten, som finansieras av Sida.

Som regionansvarig arbetar du på konsultbasis med att regionalt arrangera fortbildning för pedagoger om lärande för global hållbar utveckling, ofta tillsammans med utomstående aktörer. Samtliga fortbildningsaktiviteter förväntas leda till skolutveckling.

Mer information och möjlighet att ansöka hittar du på Universitets- och högskolerådets webbplats uhr.se:

Vi söker ansvariga till Den Globala Skolans region Väst och region Nord (nytt fönster)

Om Den Globala Skolan

Läs mer om Den Globala Skolans verksamhet