Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Beviljade ansökningar inom Erasmus+

Här kan du se vilka organisationer som fått sina projektansökningar beviljade inom Erasmus+ mobilitet samt strategiska partnerskap.

Ansökningsomgång 2016

Mobilitetsprojekt

Högre utbildning:

Beviljade mobilitetsprojekt högre utbildning, Erasmus+ 2016 (pdf)

Beviljade projekt utomeuropeisk mobilitet, Erasmus+ 2016 (pdf)

Beviljade intensiva språkkurser 2016 (pdf)

Fördelning av språklicenser, Erasmus+ högre utbildning 2016-2018 (pdf)

Skola:

Beviljade mobilitetsprojekt skola, Erasmus+ 2016 (pdf) 

Vuxenutbildning:

Beviljade mobilitetsprojekt vuxenutbildning, Erasmus+ 2016 (pdf)

Yrkesutbildning:

Beviljade mobilitetsprojekt yrkesutbildning, Erasmus+ 2016 (pdf)

Beviljade VET Mobility Charter, Erasmus+ 2016 (pdf)

Strategiska partnerskap

Högre utbildning:

Beviljade strategiska partnerskap högre utbildning, Erasmus+ 2016 (pdf)

Yrkesutbildning:

Beviljade strategiska partnerskap yrkesutbildning, Erasmus+ 2016 (pdf)

Skola:

Beviljade strategiska partnerskap skola, Erasmus+ 2016 (pdf)

Vuxenutbildning:

Beviljade strategiska partnerskap vuxenutbildning, Erasmus+ 2016 (pdf)

Ansökningsomgång 2015

Mobilitetsprojekt

Högre utbildning:

Beviljade mobilitetsprojekt högre utbildning, Erasmus+ 2015 (pdf)

Tilläggsbeslut mobilitetsprojekt högre utbildning, Erasmus+ 2015 (pdf)

Fördelning av språklicenser, Erasmus+ högre utbildning 2015 (pdf)

Beviljade projekt utomeuropeisk mobilitet, Erasmus+ 2015 (pdf)

Skola:

Beviljade mobilitetsprojekt skola, Erasmus+ 2015 (pdf)

Vuxenutbildning:

Beviljade mobilitetsprojekt vuxenutbildning, Erasmus+ 2015 (pdf)

Yrkesutbildning:

Beviljade mobilitetsprojekt yrkesutbildning, Erasmus+ 2015 (pdf)

Beviljade VET Mobility Charter, Erasmus+ 2015 (pdf)

Strategiska partnerskapsprojekt

Högre utbildning:

Beviljade strategiska partnerskap högre utbildning, Erasmus+ 2015 (pdf)

Skola:

Beviljade strategiska partnerskap skola, Erasmus+ 2015 (pdf)

Vuxenutbildning:

Beviljade strategiska partnerskap vuxenutbildning, Erasmus+ 2015 (pdf)

Yrkesutbildning:

Beviljade strategiska partnerskap yrkesutbildning, Erasmus+ 2015 (pdf)

Övriga programdelar

Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad högre utbildning 2015 (pdf)

Ansökningsomgång 2014

Mobilitetsprojekt

Högre utbildning:

Beviljade mobilitetsprojekt högre utbildning, Erasmus+ 2014 (pdf)

Tilläggsbeslut mobilitetsprojekt högre utbildning, Erasmus+ 2014 (pdf)

Fördelning av språklicenser, Erasmus+ mobilitet högre utbildning 2014 (pdf)

Skola:

Beviljade mobilitetsprojekt skola, Erasmus+ 2014 (pdf)

Vuxenutbildning:

Beviljade mobilitetsprojekt vuxenutbildning, Erasmus+ 2014 (pdf)

Yrkesutbildning:

Beviljade mobilitetsprojekt yrkesutbildning, Erasmus+ 2014 (pdf)

Strategiska partnerskap

Högre utbildning:

Beviljade strategiska partnerskap högre utbildning, Erasmus+ 2014 (pdf)

Skola:

Beviljade strategiska partnerskap skola, Erasmus+ 2014 (pdf)
(Inklusive regionalt samarbete och tvärsektoriella partnerskap)

Beviljade strategiska partnerskap skola-skola, Erasmus+ 2014 (pdf)

Vuxenutbildning:

Beviljade strategiska partnerskap vuxenutbildning, Erasmus+ 2014 (pdf)

Yrkesutbildning:

Beviljade strategiska partnerskap yrkesutbildning, Erasmus+ 2014 (pdf)