Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Material

Ska du informera kollegor eller chefer i din organisaton om Erasmus+? Här hittar du material om det nya programmet att använda i ditt informationsarbete.

Bakgrundsbild Erasmus+

Bilden nedan kan användas som bakgrundsprojektion vid inledningen av informationsmöten och liknande.

Bakgrundsbild Erasmus+ (pdf, nytt fönster)

Informationsblad Erasmus+ 

Nedanstående informationsblad ger kortfattad information om Erasmus+.

Informationsblad Erasmus+ för skola och yrkesutbildning

Informationsblad Erasmus+: kunskapsutbyten (pdf)

Informationsblad Erasmus+: vänskapsutbyten (pdf)

Informationsblad Erasmus+: idéutbyten (pdf)

Informationsblad Erasmus+ för högre utbildning

Informationsblad Erasmus+: kunskapsutbyten (pdf)

Informationsblad Erasmus+: vänskapsutbyten (pdf)

Informationsblad Erasmus+: idéutbyten (pdf)

Vill du beställa något av informationsbladen? Kontakta Karin Andrén, e-post: karin.andren(at)uhr.se 

Filmer

Vi har tagit fram några korta filmade intervjuer där personer som deltagit i internationellt samarbete och utbyte med stöd av Universitets- och högskolerådet delar med sig av sina erfarenheter. Tanken är att filmerna ska fungera som en inspiration för dig som är intresserad av att delta i Erasmus+ och andra program. De kan också användas om du ska informera om möjligheter till internationellt utbyte i din organisation.

Se de filmade intervjuerna

Logotyp Erasmus+

Här hittar du logotypen för Erasmus+