Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Minor Field Studies, MFS

För vem?

Lärosäten kan söka medel för mindre fältstudier, som sedan studenter söker i form av stipendier vid något av de lärosäten som beviljats medel.

Vad kan man göra?

Studerande vid behöriga lärosäten kan i ett låg- eller medelinkomstland samla material till sin uppsats eller sitt examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen.

Ansökan

Sista ansökningsdag 2017 är den 7 april klockan 12:00.

Förändrade villkor och prioriteringar

Sidas förändrade villkor för Universitets- och högskolerådet innebär ändringar i villkoren för projektägarna inom programmet.

En förändring är att vi endast tar emot en ansökan per lärosäte, det vill säga en ansökan från central nivå. Ansökningar från enskilda institutioner kommer i fortsättningen inte att räknas som giltiga.

Varför Minor Field Studies

Programmet gör det möjligt att främja utbyte, samarbete och lärande genom att stärka internationella kontakter och ge interkulturella perspektiv. Det i syfte att höja kvaliteten inom hela utbildningsområdet.

Vad det ska leda till

Genom att delta i programmet finns förutsättningar för lärosäten att tillvarata erfarenheter och kontinuerligt arbeta för att utveckla den operativa verksamheten via resultat från genomförda fältstudier.

Efter fältstudien, och eventuellt avslutad examen, är de studenter som deltar en del av Sveriges resursbas av unga som så småningom själva förväntas kunna arbeta inom utvecklingssamarbetet.