Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Programmet för livslångt lärande

Logotyp Programmet för livslångt lärande

Programmet för livslångt lärande var EU:s program för utbildningssamarbete i Europa som gav möjligheter till europeiskt utbyte och utvecklingssamarbete för utbildningssektorn.

2013 var sista året att söka inom programmet. Programmet för livslångt lärande, LLP, avslutas och ersätts från och med 2014 med EU:s nya program Erasmus+.

Programmet för livslångt lärande består av delprogrammen

  • Comenius (för förskola, grundskola, gymnasium)
  • Erasmus (för högre utbildning, påbyggnadsutbildning)
  • Grundtvig (för vuxenutbildning)
  • Leonardo da Vinci (för grundläggande och fortsatt yrkesutbildning)
  • Studiebesöksprogrammet (alla utbildningssektorer)

Inom Comenius, Erasmus, Grundtvig och Leonardo da Vinci finns vissa delprogram som är så kallade centraliserade. Dessa administreras av EU-kommissionens centrala programkontor i Bryssel, Education Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA.

Förutom delprogrammen finns de transversala programmen som handlar om policyutveckling, språkinlärning, IT och spridning av resultat. Samt Jean Monnet-programmet, vilket ska främja kunskap om europeisk integration och riktar sig till verksamma inom högre utbildning. Även dessa administreras av EACEA.

Dokument som hör till programmet

De dokument (utlysningen med mera) som behövs för deltagandet i delprogrammen inom Comenius, Erasmus, Grundtvig och Leoanardo da Vinci med flera program tillhandahålls av Europeiska kommissionen.

Länder som deltar i programmet

De 27 medlemsstaterna i EU, EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge samt Turkiet, Kroatien och Schweiz deltar i programmet.