Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Erasmus+ Project Results Platform

Erasmus+ Project Results Platform (även kallad Dissemination Platform) är en databas med information om europeiska projekt inom Erasmus+ utbildning, ungdom och idrott.

EU:s program för främjande av internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott, Erasmus+, är tänkt att fungera som ett verktyg och en del i arbetet med att möte och hantera de utmaningar som Europa står inför i dag och i framtiden.

Genom Erasmus+ Project Results Platform får du tillgång till information om projekt som pågår runt om i Europa.

Erasmus+ Project Results Platsform (öppnas i nyttt fönster)

 

Relaterad länk