Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Reportage och intervjuer med deltagare

Vad innebär det att vara med i ett samarbetsprojekt med skolor i andra länder? Vad kan en fortbildning i ett annat land tillföra? Och vad betyder ett studieår i ett annat land?

Här kan du ta del av erfarenheter och tankar från några personer som deltagit i våra utbyten och samarbetsprojekt.

Artiklarna är indelade efter vilken typ av aktivitet det handlar om.