Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Studier och praktik utomlands

 • Lärarpraktik hjälpte Matilda att bli den lärare hon ville vara Matilda Lindberg praktiserade som Comeniusassistent på en skola i England. Under 14 veckor skaffade hon sig erfarenhet och fick nya perspektiv på undervisning. – Det var lärorikt att få vara med på ...
 • Utlandspraktiken förbereder för mångkulturella miljöer Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium, GTG, har under två år kunnat skicka iväg 65 praktikanter till sex länder inom ramen för Leonardo da Vinci praktik och utbyten. Det har gett en inblick i hur det ...
 • Utlandspraktiken höjer studenternas attraktionskraft på arbetsmarknaden Broby Grafiska Students on the Move är ett nyligen avslutat praktikprojekt inom ramen för Leonardo da Vinci. Efter projektet har en av praktikanterna fått anställning i Norge och de som varit i ...
 • Vistelsen i Berlin sådde frön hos hela familjen Jenny Herz från Älmhult ville utvecklas inom sitt jobb, få nya infallsvinklar och leva storstadsliv. Med man och tre barn i bagaget reste hon till Berlin som Grundtvigassistent under sju och en halv ...
 • Comeniusassistenten en stor tillgång för sin värdskola Att få en extra resurs i form av en assistent som deltar i undervisningen är nog en dröm för många lärare. För Rekarnegymnasiet i Eskilstuna blev drömmen verklighet då skolan under en termin ...
 • Gjorde film om barnäktenskap under praktiken på UNICEF För en tid sedan kom Shari Sabel Strandmark hem från Guatemala med massor av material och ett utkast till en film om barnäktenskap. Under tre månaders praktik för UNICEF har hon, tillsammans med ...
 • Framtiden finns i FN Hur förenar man kris- och katastrofhantering med arkitektur och internationella relationer? Malena Gyllenhak vet svaret. På FN:s program för boende och bebyggelsefrågor, UN-Habitat, har hon hittat en ...
 • Vill tillbaka till Tyskland efter året som utbytesstudent Tyskland, tyskan och tyskarna. Så kan man sammanfatta den stora behållningen för Robin Hildenborg av utbytet inom Ettårsprogrammet i Tyskland. För två år sedan gick han på gymnasiet i Dresden. Nu ...
 • Utlandspraktik gav långtidsarbetslösa framtidstro Arbetsförmedlingen i Södertälje erbjöd 35 ungdomar i åldern 18 till 24 år utlandspraktik via Leonardo da Vinci praktik och utbyten. Ungdomarna fick erfarenhet av att arbeta i ett annat land och ...
 • "Vi får nya insikter tack vare våra elevers praktik" Säbyholms naturbruksgymnasium har funnits i hundra år. Möjlighet till elevpraktik utomlands har inte funnits lika länge, men Anders Hägg, ansvarig för skolans internationella samarbete inom Leonardo ...
 • Utbytesstudierna i Sydkorea gav mersmak Förra hösten lämnade Matilda Svenaeus sina studier i företagsekonomi på Karlstad universitet för en utbytesperiod i Sydkorea, inom ASEM DUO. Vistelsen blev ett uppvaknande, en insikt i hur andra ...
 • Utbytesstudierna öppnade dörren till Japan Redan innan utbytesåret inom ASEM DUO i Japan blev han kallad Japan-Johannes av sina kurskamrater eftersom han hela tiden pratade om Japan. Och Johannes Ahlström är verkligen fascinerad av landet. Så ...
 • Vägen till drömjobbet gick via en utbytestermin i Kina Anita Rae har alltid varit intresserad av Asien och särskilt av Kina. Landets storlek, natur, rika kulturarv och moderna utveckling fascinerar. Men som ekonomistudent såg hon också utbytesterminen i ...
 • Engagemanget ledde till praktik i Sydafrika För Johan Callermo från Stockholm kändes Praktikantprogrammet som ett naturligt steg i engagemanget inom KFUM. Under sex månader som praktikant på YMCA i Durban i Sydafrika, vill han fortsätta att ...
 • Utlandspraktik utvecklande för teknikelever Målet är att eleverna ska utvecklas, få interkulturell kompetens och möjlighet att omsätta teori till praktik. Det säger Gisela Bohlin, internationaliseringsansvarig på Göteborgs Tekniska Gymnasium ...
 • Många vinster med praktik i Kina I våras åkte två elever från SKF Tekniska Gymnasium i Göteborg till Kina genom Atlas praktik. Med sig hade de en idé om att tillsammans med kinesiska elever producera en kapsylöppnare i egen design.
 • Fältstudierna i Indien öppnade dörrar Var inte orolig om du inte har alla bitar på plats innan du åker – det löser sig under arbetets gång. Och känner du att du vill åka, men saknar en konkret idé – prata med din lärare om uppslag! Det ...
 • Fältstudien bra för framtida karriären Åsa Fagerström vill gärna jobba med miljöfrågor i ett utvecklingsperspektiv i framtiden. Därför gick hon miljövetarprogrammet och när det var dags att skriva uppsats bestämde hon sig för en ...
 • Svenska ingenjörer planerar för solenergi i Colombia Ett eget projekt om förnyelsebar energi i ett utvecklingsland. Det är drömmen för Elina Järkil och Johanna Skytt, nybakade energiingenjörer som inför sitt examensarbete gjort en fältstudie i Colombia ...
 • Spanien fullt ut med Erasmus Med hjälp av Erasmus-programmet bestämde sig Farhad Safdari för att satsa allt på Spanien under en termin. Utbildningen var i princip den samma som hemma på Chalmers men på köpet fick han nya vänner, ...
 • Utlandserfarenhet en ögonöppnare för svenska studenter På Raoul Wallenberg Institutet i Lund tar många studenter chansen att göra fältstudier med hjälp av ett MFS-stipendium. Erfarenheterna utifrån världen kommer sedan hela institutet till godo genom ...
 • Praktiken gav större förståelse för individen Jaana Isokoski praktiserade på ett infotek i Italien genom programmet Grundtvig assistenter. Tack vare utlandspraktiken ser hon idag mer till individens behov och har lättare att sätta sig in i ...
 • Praktiken på UNESCO ledde till jobb Annami Löfving fick Sidas resestipendium för att praktisera på UNESCO i Indonesien. Efter praktiken fick hon en tidsbegränsad anställning inom organisationen.
 • Cecilia har stor nytta av MFS-erfarenheterna Cecilia de Pedro gjorde MFS i form av ett projekt inom vattenrening i södra Indien. Idag arbetar hon på AstraZenecas internationella miljöavdelning med miljöriskbedömning av läkemedel. – Jag tror ...
 • "Jag lärde mig grejer varje dag" Guillaume Plathner, pol.mag.-student vid Lunds universitet, skrev sin magisteruppsats i statsvetenskap om gränsöverskridande lokalt och regional samarbete i Europa. För att fördjupa kunskaperna på ...
 • "Praktiken har gjort mig säkrare i lärarrollen" Som nyutexaminerad gymnasielärare valde Caroline Nilsson att inleda sin yrkeskarriär med en tid som Comeniusassistent på en spansk skola. – Praktiken har gjort mig säkrare i lärarrollen och när det ...
 • "Det roligaste året i mitt liv" Hanna Simberg hade tröttnat på sina studier på juristlinjen vid Stockholms universitet. Därför bestämde hon sig för att pröva utlandsstudier för att få ny motivation, och samtidigt kunna ta sig ...
 • "En utmanande praktikperiod" "En undersökande, utmanande och annorlunda praktikperiod." Så skrev Rönninge gymnasium när skolan sökte medel från Atlas praktik. Och praktiken blev verkligen annorlunda. Fem gymnasieelever från ...
 • Jag har blivit öppnare och mognat som person Ett tips från franskaläraren på Norra Reals gymnasium hemma i Stockholm. Så väcktes tanken på ett utbytesår i Frankrike för Susanna Sköld, 19 år. Mindre än ett år senare hade hon bytt Stockholms-varda ...
 • Emilia fick ett andra hemland Många nya vänner, en "extrafamilj" och flytande kunskaper i tyska. Det är några saker Emilia Almér fått med sig genom det läsår hon tillbringade i Heide i Tyskland genom Ettårsprogrammen.
 • "Får man chansen till ett år utomlands ska man ta den" Engelska talade han redan flytande efter att ha gått på engelskt internat i åttonde klass. Så det fick bli Österrike och tyska när Carl Wilhelm Bennet från Lund bestämde sig för att läsa ett ...
 • ”Jag satsade framför allt på att lära mig spanska” En ny kultur och familj – och så spanskan, såklart. Det är några saker Joanna Steffansson från Tyresö fick ut av sitt utbytesår i La Palma del Condado i södra Spanien.