Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Att söka projektpartners

Det finns olika vägar att gå för att hitta samarbetspartners till ett internationellt projekt. Här följer några tips:

Källor för partnersök

Via de databaser och andra källor som vi listat på sidan Partnersök i menyn till vänster kan du söka partners och även registrera din egen skola/organisation.

Kontaktseminarier

Inom vissa program finns möjligheten att delta vid så kallade kontaktseminarier, exempelvis inom Erasmus+ och Nordplus.

Ett kontaktseminarium ger er organisation möjlighet att komma i kontakt med andra organisationer för att inleda framtida samarbeten. Seminarierna arrangeras i olika länder i Europa, Norden och i vissa fall även utanför Europa (gäller de program som ger möjlighet till utomeuropeiskt samarbete inom Erasmus+).

Kollegor, vänner och bekanta

Personliga kontakter, från såväl arbete som fritid, är en bra utgångspunkt.

Kommunens kontakter

Vänortssamarbetet i kommunerna kan användas till att finna partner. Många kommuner deltar också i olika nätverk där andra kommuner från övriga Europa/världen deltar. Kanske har din kommun en EU-samordnare eller annan stödperson som kan hjälpa dig?

Utländska myndigheter

Lokala och regionala myndigheter i de länder ni önskar samarbeta med kan ibland stå till tjänst.

Kontakter genom kompetensutvecklingsaktiviteter

Fortbildningskurser, jobbskuggning, undervisninguppdrag och liknande är aktiviteter som kan genomföras inom flertalet av de program du hittar på utbyten.se. Genom de nätverk man skaffar sig finns möjlighet att hitta partner för att gå vidare till ett utbytes- eller samarbetsprojekt.

Pågående och avslutade projekt

På vår webbplats kan du ta del av redan avslutade och pågående projekt. Du får där även tillgång till namnen på deltagande organisationer. Ett bra sätt kan vara att kontakta svenska organisationer som deltar i projekt och be om namn på bra partner.

Projekt inom Programmet för livslångt lärande registrerar sig i de europeiska databaserna EST, Eve och Adam, se länken Projektresultat - databaser. 

På sidan Reportage och intervjuer med deltagare kan du ta del av erfarenheter från olika typer av utbyten och samarbeten.