Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Verktyg

Här når du några verktyg som är tänkta att användas som stöd inför, under och efter att man har deltagit i ett projektsamarbete, en fortbildning, ett utbyte med mera.

Här finns också information om det europeiska verktyget för dokumentation av meriter och färdigheter, Europass.

School Education Gateway

Nyheter och evenemang, verktyg, goda exempel, guider och nyttiga länkar för dig som arbetar inom skolområdet finns samlat på webbplatsen School Education Gateway.

EPALE

Nyheter och evenemang, möjlighet att nätverka med kollegor runt om i Europa, verktyg och nyttiga länkar för dig som arbetar med vuxenlärande finns samlat på webbplatsen EPALE, the Electronic Platform for Adult Learning in Europe.

Europass - dokument för meriter och färdigheter

Med hjälp av Europass kan elever, studenter och arbetstagare enkelt dokumentera sina meriter, kunskaper och färdigheter efter en gemensam europeisk standard.

Verktygslåda för mobilitet

Verktygslåda för mobilitet ger vägledning i samband med utlandsstudier och praktik, för vägledare och andra som arbetar med internationell rörlighet för ungdomar.

QAS

QAS står för Quality and Sustainability och är ett verktyg som ger stöd till samarbetsprojekt och partnerskap inom i första hand programmen Comenius, Grundtvig och Leonardo da Vinci. Programdelarna ingår i EU-kommissionens Programmet för livslångt lärande som avslutades 2013. Projekt som deltar kan pågå fram till och med 2015.