Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Eurydike - om utbildning i Europa

Vill du veta mer om utbildningssystemen och utbildningspolitiken i Europa kan Eurydike vara till stöd.

Eurydike är ett nätverk för information om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa, med uppgift att stödja och utveckla informationsutbytet inom dessa områden.

Du kan läsa mer om Eurydike på Universitets- och högskolerådets webbplats uhr.se: Mer om Eurydike på uhr.se (nytt fönster)

Där hittar du information och länkar till

  • Eurypedia - europeisk encyklopedi över nationella utbildningssystem.
    Jämförbara och aktuella beskrivningar av hur de 38 europeiska utbildningssystemen är uppbyggda.

  • Jämförande studier om frågor som ligger högt upp på den europeiska agendan för utbildningsområdet.

  • Nyckeldatarapporter som visar på förhållanden som rör vissa huvudfrågor, till exempel användningen av ny teknik/IKT eller språkundervisning.

  • Fakta- och  sifferuppgifter om utbildningssystemens struktur och huvuddrag, som skolors och universitets läsårsindelning, undervisningstimmar i grundskolan, lärares och rektorers löner.