Lyssna

Svensk förskola och skola ska ge barn och elever de kunskaper och förmågor som krävs för att främja en hållbar utveckling. Därför måste du som jobbar med utbildning och barnomsorg också jobba med lärande för hållbar utveckling (LHU).

Den globala skolan arbetar med kompetensutveckling för lärare, skolledare och lärarstudenter i lärande för hållbar utveckling. Vi ger också stöd till kommuner och beslutsfattare. Det kostar inget att använda oss - vi är en del av Universitets- och högskolerådet (UHR). 

I vår animerade film får du en snabb introduktion till LHU och vår verksamhet. Klicka på bilden för att starta filmen!

Verksamheten ställs in

Regeringen har ändrat regleringsbrevet till Sida, som därför skär ner budgeten för olika verksamheter redan i år. Den globala skolans verksamhet kommer därför till stora delar att ställas in. Mer information om nedskärningarna