eTwinning gör det möjligt för dig och dina elever att arbeta på ett sätt som uppfyller det som står i läroplanerna om internationalisering i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Bli lärarambassadör för eTwinning

Är du aktiv inom eTwinning? Använder du kontinuerligt digitala arbetssätt i din undervisning? Vill du stötta kollegor i att använda eTwinning?

Ansök då om att bli lärarambassadör för eTwinning.

Sista ansökningsdag är den 30 augusti 2020.

Ta hjälp av en eTwinningambassadör

Våra eTwinningambassadörer både inspirerar och informerar om eTwinning. De har alla erfarenhet av att driva eTwinningprojekt.

Mer om eTwinningambassadörerna

Kontakta oss

Universitets- och högskolerådet ansvarar för eTwinning i Sverige. Du är välkommen att kontakta oss på eTwinning@uhr.se

Nyttiga verktyg

En webbplattform för dig som arbetar inom skolområdet. Här hittar du vägledning, stöd och verktyg liksom nyheter, goda exempel, guider och nyttiga länkar. Webbplatsen fungerar som en internationell knytpunkt för skolor där du kan ta del av och dela med dig av idéer, inititativ, åtgärder och resursmaterial. Allt för att göra det möjligt för alla att lyckas i skolan. Du kan också söka samarbetspartner, kurser och platser att jobbskugga och undervisa vid.

Om School Education Gateway

School Education Gateway, Europas webbplattform för skolutbildning

Logotyp EU Medfinansierat av EU-programmet Erasmus+

Inspirerande, inkluderande och internationellt

Genom samarbeten som genomförs på lektionerna får eleverna möjlighet att lära sig i samspel med jämnåriga i Europa - att använda digital teknik för att kommunicera, jämföra, dela och bygga kunskap på ett sätt som är förenligt med våra läroplansmål.

Med anledning av coronaviruset

Även om eTwinningprojekten genomförs digitalt, arrangeras mycket av fortbildningen om eTwinning på plats. UHR har på grund av Coronavirusets spridning beslutat att ställa in alla externa arrangemang under vårterminen där UHR är värd. De allra flesta av seminarierna kan flyttas till hösten och datum kommer så snart det är möjligt. De internationella seminarierna är antingen inställda eller flyttade till hösten. Andra seminarier kommer att hållas online. Vi förstår att beslutet orsakar problem, men förhoppningsvis bidrar UHR på det här sättet till att minska smittspridningen i samhället. Vi vill också påminna om att ni precis som vanligt kan boka presentationer av oss. I vår hålls dessa dock digitalt.