Lyssna

Nu är anmälan öppen till konferensen ALVA-Aktivt Lärande för Vuxsektorns Aktörer!

Preliminärt program

Årets tema:
Så kan internationellt samarbete stärka arbetet för demokrati och aktivt medborgarskap

Sveriges demokrati fyller 100 år och det är viktigare än någonsin att värna om den. Vi samlar aktörer inom icke-formellt och informellt lärande för att sprida kunskap, ta del av erfarenheter och inspirera till gränslöst samarbete.

Desinformationens och propagandans roll i tider av konflikter och val.
Christian Christensen, professor i journalistik vid Stockholms universitet

Demokratiska utmaningar för folkbildningen och civila samhället. Ett panelsamtal med bland andra:                
Anna Johansson, generalsekreterare Amnesty
Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center
Maria Graner, generalsekreterare Folkbildningsrådet
Åsa Paborn, generalsekreterare Stockholms Stadsmission
Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, Stockholms universitet och ledamot i Svenska Akademin. 

Inspiration till att samarbeta internationellt kring demokrati och aktivt medborgarskap. Stöd och verktyg på UHR samt erfarenheter från aktuella projekt med aktörer inom vuxnas lärande.

Agenda 2030 och kopplingen till demokrati och aktivt medborgarskap.
Den Globala Skolan inspirerar och presenterar material som kan ge stöd i ert fortsatta arbete med demokratifrågor.

Vikten av medie- och informationskunnighet.
Martina Wagner, Statens Medieråd, presenterar ett nytt studiematerial för vuxna studerande.

Samtalsmaterialet ”Prata vidare – demokratiska dilemman”.
Kajsa Wiktorin, Studieförbunden

Moderator: Ylva Källman, KommuniMera.

Anmäl dig till konferensen här.

Logotyp Medfinansieras av Europeiska unionenLogotyp EPALE