Lyssna
Anmälan är stängd.

ALVA-Aktivt lärande för vuxsektorns aktörer

Sveriges demokrati fyller 100 år och det är viktigare än någonsin att värna om den. Vi samlar aktörer inom icke-formellt och informellt lärande för att sprida kunskap, ta del av erfarenheter och inspirera till gränslöst samarbete.

Här kan du se livesändningen av konferensen.

 

I september bjuder UHR in till konferensen ALVA - Aktivt lärande för vuxsektorns aktörer. Årets tema: Så kan internationellt samarbete stärka arbetet för demokrati och aktivt medborgarskap. 

Program

8:30 Välkommen! 

Eino Örnfeldt, gd, Universitets- och högskolerådet

8:40 Engagemang för demokratin
Rosaline Marbinah, demokratiambassadör

8:55 Demokrati ur ett internationellt perspektiv
Staffan I. Lindberg, Varieties of Democracy 

9:10 Demokratiska utmaningar för folkbildningen och civila samhällets aktörer. Ett panelsamtal med:

  • Anna Johansson, generalsekreterare Amnesty.
  • Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center.
  • Maria Graner, generalsekreterare Folkbildningsrådet.
  • Åsa Paborn, direktor Stockholms Stadsmission.
  • Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, Stockholms universitet och ledamot i Svenska Akademin.

9:45 Paus

10:00  EPALE-användare berättar om erfarenheter av att använda EPALE.

10:10 Utbildningsprogrammen på UHR - samtal mellan handläggare. Projektägare berättar om mervärdet av att samarbeta internationellt.

10:30 Hur hänger målen i Agenda 2030 samman med demokrati och aktivt medborgarskap? Presentation av studiematerialet blirvärldenbättre.se
Mathias Demetriades, hållbarhetskonsult för Lärande för hållbar utveckling

10:45 Paus

10:55 Desinformationens och propagandans roll i tider av konflikter och val.
Christian Christensen, professor i journalistik vid Stockholms universitet

11:20 Presentation av det nationella samverkansarbetet för ökad medie- och informationskunnighet (MIK), samt exempel på resurser ur MIK Sveriges kunskapsbank för sektorn vuxnas lärande.
Martina Wagner och Catharina Bucht, Statens Medieråd 

11:40 Samtalsmaterialet Prata vidare - demokratiska dilemman presenteras.
Kajsa Wiktorin, folkbildningens demokratisatsning ViMåstePrata

12:00 Konferensens avslutas

Moderator: Ylva Källman, KommuniMera.

Anmäl dig till konferensen här.

Logotyp Medfinansieras av Europeiska unionenLogotyp EPALE