Har din skola ett projekt med nyskapande språkundervisning? Ta då chansen att ansöka om den europeiska språkutmärkelsen eller det svenska Inspirationspriset. Sista dag att skicka in er ansökan är den 14 september.

Nyskapande språkprojekt belönas

Har din skola ett projekt med nyskapande eller lustfylld språkundervisning? Gör du något i din språkundervisning som du tror att andra språklärare kan ha glädje av? Då kan du ansöka om Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk (The European Language Label) eller Inspirationspriset.

Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk

EU-kommissionen har inrättat kvalitetsutmärkelsen för att utveckla språkundervisningen. Skolverket delar ut den varje år på de språklärargalor som hålls i november på två ställen i Sverige.

Prioriterade projekt 2018-2020

EU-kommissionens prioriterade områden för språk 2018-2020 är:

  • Bättre och mer inkluderande skolor och stöd till lärare och skolledare för att bejaka mångfald.
  • Undanröjande av språkhinder för mer dynamiska gränsområden.

Utöver detta prioriterar vi i Sverige ansökningar som handlar om

  • ökad förståelse för andra länder
  • att göra lärandet lustfyllt
  • att våga pröva nya idéer.

Inspirationspriset

Har du tagit del av och inspirerats av tidigare års projekt som fått Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk? Då kan du berätta om hur du har arbetat med det och ansöka om Inspirationspriset.

Genom att dela med dig av dina erfarenheter sprider du kunskap om den beprövade erfarenhet som språkundervisningen ska vila på.

Inspirationspriset delas ut av Skolverket.

Vinn upp till 25 000 kronor

De projekt som ansöker om Kvalitetsutmärkelsen i språk kan vinna upp till 25 000 kronor. För Inspirationspriset är vinstsumman upp till 10 000 kronor. Priset går till skolan och är till för att projektet ska kunna utvecklas vidare. De belönade projekten ska kunna användas som lärande exempel i hela Europa.

Ansök senast 14 september 2020

Lärare i alla språk och modersmål - utom svenska som modersmål - inom alla skolformer kan ansöka om Kvalitetsutmärkelsen i språk och Inspirationspriset. Det går också att nominera en kollega.

Ansökan och mer information om kvalitetsutmärkelsen och Inspirationspriset på Skolverkets webbplats

Har du frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Skolverket på e-postadress: nspmodernasprak@skolverket.se

eller Ingrid Gran på Universitets- och högskolerådet: ingrid.gran@uhr.se