Lyssna
Anmälan är stängd.

Ansökningsseminarium: Erasmusackreditering för konsortier

Ska din organisation ansöka som konsortiesamordnare för en Erasmusackreditering hösten 2021? Då kan du anmäla dig till vårt ansökningsseminarium. Vi går igenom ansökningsformuläret och informerar om vad som är viktigt att tänka på när du ansöker. Du kommer även ha möjlighet att ställa frågor

Ska din organisation endast ansöka för den egna organisationen anmäler du dig istället till vårt ansökningsseminarium den 3 september eller vårt ansökningsseminarium den 15 september.

Att ansöka om ackreditering

som konsortiesamordnare

Inom Erasmus+ ackreditering kan organisationer ansöka som konsortiesamordnare. Ett konsortium betyder inom Erasmus+ att flera organisationer i samma land går samman för en gemensam ansökan. På så vis kan projektet eller kompetensutvecklingen få större spridning. Som konsortiesamordnare skickar du in ansökan och har ansvaret för att samordna arbetet med ackrediteringen. Större organisationer med många enheter, exempelvis skolhuvudmän, rekommenderas att söka som konsortiesamordnare. Konsortiet ska bestå av minst två organisationer, konsortiekoordinator och en konsortiemedlem. Inga konsortiemedlemmar anges i ackrediteringsansökan. Det är först i den årliga budgetansökan som medlemmarna registreras. Konsortiemedlemmarna kan vara olika olika år.

Under hösten 2021 kan organisationer verksamma inom förskola, skola, yrkesutbildning och vuxnas lärande ansöka om ackreditering. Organisationer som beviljas ackreditering i årets ansökningsomgång har möjlighet att ansöka om budget från och med 2022. Ansökningsomgången för ackreditering öppnar under hösten och stänger den 19 oktober 12:00:00.

Vad är ackreditering?

Ackreditering kan liknas vid ett medlemskap i Erasmus+. Om din organisation har en ackreditering har ni möjlighet att varje år ansöka om medel för att kunna finansiera kompetensutvecklingsaktiviteter i andra europeiska länder för er personal och era elever. Ackrediteringen ger er möjlighet till:

  • Ett systematiskt, strategiskt och långsiktigt deltagande i Erasmusprogrammet.
  • En enklare ansökningsprocess för den årliga budgetansökan.
  • Långsiktiga samarbeten med skolor och organisationer runt om i Europa.

Mer om: Ackreditering för långsiktig planering

Anmäl dig till ansökningsseminariet

Skicka in din anmälan senast den 7 september:

Anmälan ansökningsseminarium Erasmusackreditering för konsortier 9 september 2021