Lyssna
Anmälan är stängd.

Ansökningsseminarium för Erasmus+ mobilitet korttidsprojekt

Välkommen till UHR:s ansökningsseminarium som informerar om vilka möjligheter som finns inom Erasmus+ mobilitet korttidsprojekt och vilka aktiviteter ni kan genomföra. Dessutom berättar vi om hur själva ansökan går till, steg för steg.

Aktiviteter som ni kan söka medel för är bland annat studier och praktik utomlands för era elever/studerande, och jobbskuggning och kurser utomlands för er personal. Vi berättar om hur ni kan söka projektmedel för Erasmus+ mobilitet korttidsprojekt.

Anmäl dig

Du anmäler dig till seminariet senast den 6 december:

Anmälan till ansökningsseminarium Erasmus+ mobilitet korttidsprojekt 9 december 2021

Agenda och länk till mötet skickar vi ut några dagar före mötet.

Logotyp Erasmus+ förenar och berikar