Lyssna
Anmälan är stängd.

Ansökningsseminarium för Erasmus+ mobilitet korttidsprojekt inom skola, vuxenutbildning och yrkesutbildning

Vill ni arbeta med internationella utbyten genom Erasmus+-programmet? I det här ansökningsseminariet berättar vi mer om hur ni kan ansöka om projektmedel för Erasmus+ mobilitet korttidsprojekt.

Aktiviteter som ni kan söka medel för är bland annat studier och praktik utomlands för era elever/studerande, och jobbskuggning och undervisningsuppdrag utomlands för er personal. 

Syftet med seminariet är att informera om vilka möjligheter som finns inom Erasmus+ mobilitet korttidsprojekt och vilka aktiviteter ni kan genomföra. Dessutom berättar vi om hur själva ansökan går till, steg för steg.

Agenda och länk till mötet skickas ut några dagar före mötet till dem som har anmält sig.

Anmälningsformulär till seminariet

Logotyp Erasmus+ förenar och berikar