Ansökningsseminarium för Erasmus+ mobilitet korttidsprojekt

Vill ni arbeta med internationella utbyten genom Erasmus+programmet? Snart öppnar ansökan för att söka projektmedel för Erasmus+ mobilitet korttidsprojekt.

Aktiviteter som ni kan söka medel för är bland annat studier och praktik utomlands för era elever/studerande, och jobbskuggning och undervisningsuppdrag utomlands för er personal. Mer detaljerad information om vad programmet kan erbjuda kommer att publiceras under mars - april på utbyten.se.

Syftet med seminariet är att informera om vilka möjligheter som finns inom Erasmus+ mobilitet korttidsprojekt och vilka aktiviteter ni kan genomföra. Dessutom berättar vi om hur själva ansökan går till, steg för steg.

Agenda och länk till mötet skickas ut några dagar före mötet till dem som har anmält sig.

Anmälningsfomulär till seminarie