Lyssna
Anmälan är stängd.

Ansökningsseminarium för Erasmus+ samarbetspartnerskap

Är din organisation intresserad av internationella samarbeten genom Erasmus+? Välkommen på ett seminarium där du får veta mer om möjligheterna inom Erasmus+ samarbetspartnerskap!

Under det här seminariet får ni information om hur ni kan söka medel för projekt inom Erasmus+ samarbetspartnerskap. Vi går igenom ansökningsformuläret samt programprioriteringarna för utbildningssektorerna skolutbildning, yrkesutbildning, högre utbildning samt vuxnas lärande.

Läs mer om programmet Erasmus+ samarbetspartnerskap.

Aktiviteter som ni kan söka bidrag för är bland annat planering/administration, nätverksevenemang och lärandeaktiviteter, möten för att utbyta erfarenheter och ta fram lärandematerial, anordna konferenser, informera om och marknadsföra era projektresultat.

Anmälan

Anmäl dig senast 09 januari.

Länk till anmälan