Lyssna
Anmälan är stängd.

Informationsmöte för Erasmus+ samarbetspartnerskap

Vill din organisation arbeta med internationella samarbeten genom Erasmus+? Välkommen på ett informationsmöte för att få veta mer om möjligheterna inom Erasmus+ samarbetspartnerskap!

Under det här mötet får du information om hur din organisation kan söka medel för projekt inom Erasmus+ samarbetspartnerskap.

Läs mer om programmet Erasmus+ samarbetspartnerskap.

Aktiviteter som ni kan söka bidrag för är bland annat planering/administration, nätverksevenemang och lärandeaktiviteter, möten för att utbyta erfarenheter och ta fram lärandematerial, anordna konferenser, informera om och marknadsföra era projektresultat.

Om anmälan

Anmäl dig senast den 17 november.

Anmälningsformulär till informatiosmötet

Agenda och länk skickas ut till alla som har anmält er några dagar före mötet.