Lyssna
Anmälan är stängd.

Ansökningsseminarium för Erasmus+ småskaliga partnerskap

Vill din organisation arbeta med internationella samarbeten genom Erasmus+? Vi informerar om hur ni kan söka projektmedel inom Erasmus+ småskaliga partnerskap. Vi går också igenom ansökningsformulären och vad som är bra att tänka på vid en ansökan.

Aktiviteter som ni kan söka bidrag för är bland annat planering/administration, nätverksevenemang och lärandeaktiviteter, möten för att utbyta erfarenheter och ta fram lärandematerial, anordna konferenser, informera om och marknadsföra era projektresultat.

Under första timmen av mötet går vi igenom ansökningsformulären och vad som är bra att tänka på vid en ansökan till Erasmus+ småskaliga partnerskap.

Andra timmen vänder sig till er som planerar att söka projektmedel för småskaliga partnerskap och har specifika frågor angående er ansökan. Ni som anmäler att ni vill delta i detta pass kommer att få cirka 30 minuters individuell vägledning av en handläggare utifrån er projektidé och era projektspecifika frågor.

Ni som vill delta på andra timmen behöver skicka en kort beskrivning av er projektidé samt era projektspecifika frågor till ka210@uhr.se senast den 18 februari.

Anmälan

Anmäl dig till seminariet senast den 23 februari:

Anmälan ansökningsseminarium Erasmus+ småskaliga partnerskap 25 februari 2022

Logotyp Erasmus+ förenar och berikar