Lyssna
Anmälan är stängd.

Ansökningsseminarium för Erasmus+ småskaliga partnerskap

Är din organisation intresserad av internationella samarbeten genom Erasmus+? Välkommen på ett seminarium där du får veta mer om möjligheterna inom Erasmus+ småskaliga partnerskap!

Under det här seminariet får ni information om hur ni kan söka medel för projekt inom Erasmus+ småskaliga partnerskap. Vi går igenom ansökningsformuläret samt programprioriteringarna för utbildningssektorerna skolutbildning, yrkesutbildning samt vuxnas lärande.

Läs mer om programmet Erasmus+ småskaliga partnerskap.

Aktiviteter som ni kan söka bidrag för är bland annat planering/administration, nätverksevenemang och lärandeaktiviteter, möten för att utbyta erfarenheter och ta fram lärandematerial, anordna konferenser, informera om och marknadsföra era projektresultat.

Anmälan

Anmäl dig senast 10 januari.

Länk till anmälan.

Agenda och länk till mötet skickas ut till er som har anmält er några dagar före mötet.