Lyssna

Ansökningsseminarium Nordplus junior

Information in English below

Nordplus junior är en möjlighet för dig som vill utveckla din skolas undervisning genom att samarbeta med andra skolor i nordiska och baltiska länder. Delta i ett seminarium där vi går igenom hur du ansöker till programmet och vad som kan vara bra att tänka på. Du kommer även att ha möjlighet att ställa frågor.

Seminariet hålls på skandinaviska eller engelska beroende på vilka som deltar.

Nordplus – enkelt, nära och hållbart!

Anmälan

Anmäl dig via länken senast 18 januari. Anmälan till Ansökningsseminarium Nordplus junior 20 januari

Mer information om Nordplus

Nordplus kontaktseminarium för förskolan

Nordplus junior

Nordplusprogrammet

Information in English

Nordplus junior is a possibility for you who wish to develop you school's education through cooperation with other schools in Nordic countries and Baltic states. Participate in a seminar where we go through how you apply for the program and what could be good to think of. You will also have the oppurtunity to ask questions. 

The seminar is conducted in English or a Scandinavian language, depending on the participants. 

Nordplus – easy, close and sustainable!

Registration

Register by clicking on the link by 18 January. Registration to Application seminar Nordplus junior on 20 January

More information about Nordplus

Nordplusonline.org