Anmälan är stängd.

Workshop: Att lyckas med samarbete med länder i Östersjöregionen

Globaliseringens utmaningar känner inga gränser. Allt oftare framstår samarbete med andra länder som mer effektivt och ibland helt nödvändigt. Välkommen till en workshop där du får ta del av några möjligheter som öppnar sig med samarbete på europeisk nivå.

Workshoppens syfte är att visa hur EU:s makroregionala strategi konkret kan användas som en ny samarbetsform. Under workshopen får du kunskap om hur aktörer på alla samhällsnivåer kan samarbeta inom strategins ram för att hitta lösningar på aktuella samhällsutmaningar. Vi kommer också att diskutera olika finansieringsmöjligheter för denna form för transnationellt samarbete.

Workshoppen är en del av arrangemanget "Två dagar för europeiskt samarbete", som bland annat regionerna Blekinge, Skåne, Kronoberg och Kalmar län står bakom och som äger rum 4 och 5 november.

För vem

Bland deltagarna finns myndigheter, näringslivet och civilsamhället - lokalt, regionalt och nationellt samt på EU-nivå. Vi vänder oss till ett brett spektrum av aktörer som ofta har ansvar för utvecklingsarbete i sina organisationer, förvaltningschefer, utvecklingsansvariga, näringslivschefer och aktörer inom civilsamhället.

Inbjudan och program

Inbjudan och program Två dagar för europeiskt samarbete (pdf, öppnas i nytt fönster)

där du hittar mer information om workshopen Att lyckas med samarbete med länder i Östersjöregionen.

Anmälan

Sista dag för anmälan är den 28 oktober.

Anmälningsformulär Två dagar för europeiskt samarbete (extern länk, öppnas i nytt fönster)

där workshopen Att lyckas med samarbete med länder i Östersjöregionen ingår.