Lyssna
Anmälan är stängd.

Blandade utbyten och blandade intensivprogram: nya möjligheter för studenter, doktorander och personal

Välkommen på ett informationsmöte där du får veta mer om så kallade blandade möjligheter inom nya Erasmus+.

En nyhet i Erasmus+ är att studenter och personal kan göra blandade utbyten med en virtuell del och en kortare fysisk mobilitet. Nya Erasmus+ ger också lärosäten möjlighet att anordna blandade intensivprogram i samarbete med organisationer i andra länder.
Huvuddelen av en sådan kurs är virtuell och en kortare fysisk gruppmobilitet ingår. Kurser kan anordnas både för studenter och personal.

Mötet spelas in och går att ses i efterhand. 

Anmälan till informationsmötet