Lyssna
Anmälan är stängd.

Den europeiska språkdagen 2023 – kom och fira med oss!

Alla lärare som undervisar i språk i Sverige - se hit! Den 28 september träffas vi i Europahusets lokaler i Stockholm. För dig som bor långt bort ersätter vi en övernattning vid deltagande.

UHR bjuder på fika och lunch. Då det är ett nationellt TCA (Transnational contact activity) ersätter vi även billigaste resan till och från hemort för att göra konferensen tillgänglig för så många som möjligt.

Eventet hålls på svenska, och i samband med EU-kommissionens inhopp i eventet på engelska. Ala föreläsningar hålls på svenska.

Tema

Alla språk och språknivåer kan representeras. Fokus kommer att ligga på hur språk tar oss vidare, hur vi kan öka behovet av språkkunskaper inom studier och arbete och hur vi hittar varandra för erfarenhetsutbyte och gemensamt arbete. 

Denna TCA kommer också att fokusera på minoritetsspråk och hemspråksundervisning. Det kommer att hållas keynotes om inkludering, om dagens minoritetsspråksinlärning, information från organisationer som arbetar direkt med minoritetsspråk samt ges information från ambassader och kulturinstitutioner. Seminariet arrangeras tillsammans med EU-representationen i Sverige och med Europeiska kommissionen för Europeiska språkdagen (EDL). *

European Language Label, den europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk för Erasmus+, kommer att delas ut under seminariet och en anslutning kommer att upprättas till övriga EDL-aktiviteter i Europa.

Program för Europeiska språkdagen 2023 på svenska (pdf)

Programme in English European Day of languages (pdf)

Anmälan

Anmälan och mer information finns på SALTO. Sista anmälningsdag är 1 september 2023.

Anmäl dig på SALTO (salto-et.net)