Lyssna

Digitalt informationsmöte om Erasmus+ framtidsinriktade projekt, Forward looking cooperation partnerships

Samarbetsprojekten ger myndigheter, lärosäten, regioner, skolor, företag, branscher och utbildningsorganisationer möjlighet att tillsammans med europeiska partner utveckla innovativa politiska strategier, och att testa och integrera nya idéer för hur de nationella och europeiska målen ska nås.

EACEA, European Education and Culture Executive Agency, arrangerar mötet för att informera om programdelen, prioriteringar och vad du behöver veta för att ansöka.

Online Info Session: Erasmus+ Partnerships for Innovation – Forward-Looking Projects 2022 på EU-kommissionens webbplats