Anmälan är stängd.

Fokus för seminariet är EU:s gröna giv och hur EU:s strategi för Östersjöregionen kan användas som ett verktyg för det strategiska utvecklingsarbetet i myndigheter och organisationer.

Internationell samverkan krävs för hållbar regional utveckling

Den europeiska gröna given är EU:s strategi för hållbar utveckling som ger mer än vad den
tar. En strategi som visar vägen till förändring av vårt sätt att leva och arbeta, producera och
konsumera, så att vi lever hälsosammare och gör våra företag innovativa.

Under seminariet presenterar vi konkreta exempel på hur myndigheter och organisationer
kan använda EU:s strategi för Östersjöregionen i arbetet med den gröna omställningen.

Målgrupp för seminariet är strategiskt utvecklingsansvariga i myndigheter och
organisationer, förtroendevalda, förvaltningschefer eller motsvarande.

Inbjudan och program

Inbjudan och program - digitalt seminarium om Östersjöstrategin 15 april 2021 (pdf)

Anmälan

Du anmäler dig senast den 31 mars:

Anmälan till digitalt seminarium om Östersjöstrategin 15 april 2021