Lyssna

EMIL - en mötesplats för internationellt lärande

Den 30 oktober är det dags för årets EMIL-konferens. Årets tema är undervisningsskicklighet. Hur kan internationella utbyten och fortbildning utomlands bidra till att stärka lärares och skolledares kompetens?

Anmälan

Anmäl dig till konferensen

Program

Kunskap som känns

En föreläsning om hur historiska och estetiska upplevelser är nödvändiga för att uppnå en djup kunskap. Om vikten av att studera skönlitteratur, konst och filosofi för att få nya insikter och ökad förståelse för andra – oavsett vilken yrkesinriktning man har.  Föreläsningen ger lyssnaren flera perspektiv på kunskapsfrågan och diskuterar bildningsideal för vår tid. 

Lars Strannegård.png

Lars Strannegård , professor i företagsekonomi och rektor för Handelshögskolan i Stockholm 

Prisutdelning – goda exempel och inspiratörer! 

Vi firar framgångar och delar ut utmärkelser till projekt inom Erasmus+ och Nordplus junior.

Nordplus Junior Aurora Award
Priset uppmärksammar goda resultat från Nordplus juniorprojekt och firar framgångar för elever, lärare, förskolor, skolor och andra organisationer.

Europeiska priset för innovativ undervisning 
2023 års tema är Utbildning och innovation.  Det europeiska priset för innovativ undervisning premierar lärare som har arbetat med och implementerat undervisningsmetoder och pedagogik på ett exceptionellt sätt inom ramen för ett Erasmus+ projekt.

Det finns fyra priskategorier:  

  • förskola
  • grundskola
  • gymnasiet högskoleförberedande program
  • gymnasiet yrkesförberedande program

Vinnare utses i varje Erasmus+ programland av respektive programkontor.

Vi gjorde det!

Ett samtal om hur internationella utbyten tidigt i livet kan påverka våra vägval.  

Filip Axnér

Filip Axnér.jpg

Utbytesprogram: Comenius (motsvaras idag av Erasmus+) 
Filip Axnér åkte på utbyte till Rumänien när han gick i 7:an. Idag arbetar han som Digital Learning Specialist på Kamstrup i Århus. Vägen dit gick bland annat via Kaospiloterna, en utbildning i kreativt ledarskap och meningsfullt entreprenörskap.  

Emelie Gidlöf

Emelie Gidlöf.jpg

Utbytesprogram: Atlas praktikAPL på Borneo  
Våren 2022 tog Emelie Gidlöf en kandidatexamen i biologi och molekylärbiologi vid Uppsala universitet. 
Emelie är intresserad av samspel och konflikt mellan människa och natur, och hur vi på ett hållbart sätt ska kunna förvalta jorden.
I höst påbörjar hon en master i miljökommunikation och naturresurshantering vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Hon vill fördjupa sig i frågan om hur dialog mellan olika aktörer inom miljö- och hållbarhetsfrågor kan leda till ett mer globalt hållbart samhälle och en bättre framtid.
 

Elin Karvonen

Elin Karvonen.jpg

Utbytesprogram: Atlas Praktik 
Elin Karvonen arbetar som APL-samordnare för Naturbruksprogrammet vid Spånga gymnasium. Hon har de senaste 9 åren deltagit i olika Atlas praktik och Atlas planering-projekt till Borneo, Galapagosöarna och Australien. 

Karolina Lagercrantz

Karolina Lagercrantz.jpg

Utbytesprogram: Ettårsprogrammet Frankrike  
Karolina Lagercrantz har precis läst klart en master i Environmental Governance på Oxford universitetet och arbetar nu som hållbarhetskonsult på Global Counsel i London.

Ida Nilsson

Ida Nilsson.jpg

Utbytesprogram: Erasmus+ inom ramen för juristprogrammet i Rom.
Ida Nilsson jobbar idag som föredragande jurist på migrationsdomstolen på Förvaltningsrätten i Stockholm.  

Internationalisering och undervisningsskicklighet inom komvux  

Vad innebär undervisningsskicklighet? Vad lägger vi i begreppet när vi pratar undervisning i allmänhet och internationalisering i synnerhet?

Fatima Abdulhalim och Susan Juliusson, Uddevalla vuxenutbildning, samtalar om sina erfarenheter av internationaliseringsprojekt och vad undervisningsskicklighet kan betyda i praktiken. 

Undervisningsskicklighet inom estetiska uttrycksformer -
från teori till praktik, i Sverige och i världen

Hur leder man grupper för att nå goda resultat? Hur skapas förtroende? Hur undervisar man i musik internationellt och kan man arbeta på samma sätt oavsett kultur?  Ett kreativt och musikaliskt pass där fokus ligger på undervisningsskicklighet inom de estetiska uttrycksformerna. Och självklart ska vi sjunga!  

Putte Nelsson.jpg

Putte Nelsson, körledare och känd från TV-programmet ”Så ska det låta”, har lång och bred erfarenhet från samarbeten med en rad av Sveriges främsta artister. 

Specialpedagogik i europeiskt samarbete  

Hur ser arbetet som svensk representant i det internationella samarbetet European Agency for Special Needs and Inclusive Education ut? Specialpedagogiska myndighetens (SPSM) delar med sig av svensk erfarenhet och berättar om andra medlemsländers syn på och metoder för en inkluderande utbildning. Vi får också en översikt av projektet Teacher Professional Learning for Inclusion. 

Zoë Leffler.png

Zoë Leffler, utredare, Specialpedagogiska myndighetens (SPSM) 

Erasmus+projektet Inclusive Practices in Education har som mål att bygga ett europeiskt nätverk som ska stärka lärares och skolledares kapacitet att möta skolans allt större utmaningar när det gäller inkludering. Nätverket ska bidra till, och säkerställa, en jämlik europeisk skola som möter varje barns behov.  

Helena Wallberg.png

Helena Wallberg, gymnasielärare, specialpedagog och författare, är en flitigt anlitad föreläsare och utbildare inom lektionsdesign och differentierad undervisning. Helena kan sedan 2022 också lägga titeln projektkoordinator inom Erasmus+ på sitt CV. 

Hur blev det så här?

Vad skulle hända om vi lite oftare vågar säga ja till att lämna vår comfort-zone? Vi får följa med på en underhållande och lustfylld resa om svåra ämnen: utanförskap, dåligt självförtroende, rasism och vikten av att våga stå upp för den man är. 
En livshistoria och berättelse som inspirera till att våga tänka nytt. Att se sina egna tillkortakommanden men också att våga reflektera över varför vi så ofta säger nej till förändringar.

Marika Karlsson.jpg

Marika Carlsson, komiker och ståuppare. 

Moderator: Helena Messing Berg, pressekreterare Skolverket, tidigare redaktör och programledare, SVT.  

Några röster om varför EMIL är en bra och viktig mötesplats att diskutera internationalisering på.

Anmälan

Anmäl dig till konferensen