Lyssna

EMIL - en mötesplats för internationellt lärande

Den 30 oktober är det dags för årets EMIL-konferens.

Årets tema är undervisningsskicklighet. Hur kan internationella utbyten och fortbildning utomlands bidra till att stärka lärares och skolledares kompetens?

Programmet uppdateras under våren.