Lyssna
Anmälan är stängd.

Vill du få en överblick över vilka möjligheter som finns inom Erasmus+ för att utveckla din organisation, medarbetare och elever? Välkommen till detta korta informationsmöte.

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning. Programmet ger dig och din organisation ekonomiskt bidrag för att utveckla och stärka er kompetens och verksamhet tillsammans med organisationer i andra europeiska länder.

Syftet med mötet är att ge en övergripande information om programmets syfte och vilka möjligheter som finns inom Erasmus+.

Mer information om Erasmus+ 

Agenda och länk till mötet skickas ut några dagar före mötet till dem som har anmält sig.

Anmäl dig till informationsmötet

 

Logotyp Erasmus+ förenar och berikar