Lyssna
Anmälan är stängd.

Delta i vårt introduktionsmöte till Erasmus+ och få en överblick över vilka möjligheter som finns för att utveckla din organisation, medarbetare och elever.

Erasmus+ är EU:s program för utbyte och internationellt samarbete och erbjuder finansiering bland annat för organisationer verksamma inom utbildning som vill stärka sin verksamhet genom internationalisering.

Det finns möjlighet att söka medel för kompetensutveckling av personalen, för praktik eller studier utomlands för elever och till verksamhetsutveckling genom samarbeten med aktörer i andra länder.

Under mötet kommer våra handläggare presentera de möjligheter som finns, berätta om hur ni ansöker och vilken typ av finansiering som erbjuds. Det finns också tid för frågor.

Mer information om Erasmus+

Anmäl dig till informationsmötet

Länk till mötet skickas dagen innan till dem som har anmält sig.

Logotyp Erasmus+ förenar och berikar