Lyssna

Erasmus+ kontaktseminarium för ackrediterade organisationer

Syftet är att monitorera ackrediterade organisationer på internationell nivå och stärka kontaktskapandet för ackrediterade organisationer i Europa, erfarenhetsutbyta utmaningar, hitta lösningar på eventuella problem, se framgångsfaktorer etc

Syftet med evenemanget är att öka kapaciteten och styrkan hos organisationer som har ackreditering inom skola, yrkesutbildning och vuxnas lärande i Erasmus+ programländer. Evenemanget syftar till att stötta de ackrediterade organisationer som sedan 2021 börjat genomföra sina projekt och nu använder det nya budgethanteringssystemet men också ett tillfälle att utbyta kunskapserfarenheter samt diskutera de utmaningar, lösningar och möjligheter man som projektägare stöter på. 

Här finns mer information