Lyssna

Erasmus+ mobilitetsprojekt: Introduktion till Beneficiary Module

Välkommen till introduktion av Beneficiary Module, projektverktyget inom Erasmus+ 2021-2027. Introduktionen är riktad till dig som arbetar med mobilitetsprojekt inom sektorerna yrkesutbildning, skola och vuxnas lärande. Ingen föranmälan krävs.

Projektverktyget Beneficiary Module används för att administrera och registrera mobiliteter och slutrapportera inom Erasmus+. I denna introduktion kommer det visas hur du som projektägare rapporterar in projektets aktiviteter i verktyget.

Delta via Zoom

Du behöver inte föranmäla dig utan klicka på länken när det är dags.

Introduktion till Beneficiary Module

Meeting ID: 665 4145 0306

Passcode: 993188

Varmt välkomna!