Anmälan är stängd.

Är din organisation intresserad av att delta kontinuerligt i Erasmus+ mobilitet? Då ska du anmäla dig till vårt informationsmöte om Erasmusackreditering. Vi informerar om vad en ackreditering innebär, vilka regler som gäller och hur du gör för att ansöka. Du kommer även ha möjlighet att ställa frågor.

Under hösten 2020 förväntas den Europeiska kommissionens programförslag gällande innehåll och inriktning för Erasmusprogrammet 2021 - 2027 bli godkänt. Redan nu finns dock möjlighet att påbörja planering inför kommande programperiod genom att ansöka om så kallad Erasmusackreditering.

Vad är ackreditering?

Syftet med ackrediteringen, som kan ses som ett slags "Erasmusmedlemskap" och som gäller vid ansökan om mobilitetsprojekt, är att

  • övergå från enskilda projekt till mer systematiskt, strategiskt och långsiktigt deltagande i Erasmusprogrammet
  • enklare få bidrag för utvecklande elevmobilitet i andra europeiska länder och personalmobilitet för kompetensutveckling som stärker utbildningen.
  • ge en känsla av gemenskap och öppna upp för samarbeten med andra ackrediterade skolor och organisationer.

Mer om ackrediteringen

Ackreditering för långsiktig planering

Nya programperioden

Erasmus+ - ny programperiod 2021 - 2027

Logotyp Erasmus+ förenar och berikar