Lyssna

Träffa UHR på årets Bokmässa

UHR finns på plats i monter C05:21 och som partner i Skolledarspåret på Bokmässan i Göteborg. Vi informerar om de utbytesmöjligheter vi erbjuder genom Erasmus+ och övriga internationella program. I år gör vi en särskild satsning på kännedom om den digitala nätverksplattformen eTwinning för rektorer.

UHR är partner i Skolledarspåret och arrangerar två seminarier som lyfter fram goda exempel: Lärare, rektorer och internationella samordnare från Karlskrona respektive Kramfors kommun berättar om hur de arbetat för att göra internationella samarbeten till ett naturligt inslag i verksamhetens vardag och utveckling. Även representanter från Skolverket medverkar.

Seminarie 1: Ökad måluppfyllelse genom internationella samarbeten – så gjorde Karlskrona kommun

Karlskrona kommun har länge arbetat med UHR:s internationella program (eTwinning, Erasmus+, Atlas med flera) och gjort dessa till en naturlig del av kvalitetsarbetet.

  • Hur kan internationella samarbeten bli en del av det systematiska kvalitetsarbetet?
  • Vilka är fördelarna när det gäller finansiering, arbetsglädje och ökad måluppfyllelse?
  • Rektor, internationella samordnaren och lärare berättar om Karlskronas internationella arbetssätt och vägen dit.

Programledare: Patrick Gruczkun.
Medverkande: Johan Eggers, internationell samordnare, Marie Franzén, rektor på utbytesprogram, Daniel Kummel, lärare åk 4–6, Catharina Mattsson, förskollärare. Peter Karlberg, Skolverket

Tid: Torsdag 22/9 klockan 12:30.

Internationella skolsamarbeten i Karlskrona (Bokmässans webbplats)

Seminarie 2: Ökad måluppfyllelse genom internationella samarbeten – så gjorde Kramfors kommun

Kramfors kommun har länge arbetat med UHR:s internationella program (eTwinning, Erasmus+, med flera) och gjort dessa till en naturlig del av kvalitetsarbetet.

  • Hur kan internationella samarbeten bli en del av det systematiska kvalitetsarbetet? 
  • Vilka är fördelarna när det gäller finansiering, arbetsglädje och ökad måluppfyllelse?
  • Rektor och lärare berättar om Kramfors internationella arbetssätt och vägen dit.

Programledare:  Patrick Gruczkun
Medverkande: Anders Digné, rektor, Linus Danér, lärare anpassad grundskola, Carola Viksten, lärare 7–9, Jonas Berglund, lärare 4–6, Malin Forsmark, Skolverket.

Tid: Fredag 23/9 klockan 15:30.

Internationella skolsamarbeten i Kramfors (Bokmässans webbplats)

Montermingel 22 september

Under mässtorsdagen 22 september kl 16.30-18.00 bjuder vi in till mingel i vår monter C05:21. Kom och samtala med lärare och skolledare, representanter från UHR och Skolverket och andra aktörer inom skolsektorn. Tillsammans tar vi nästa steg för att stärka internationaliseringen och digitaliseringen av Sveriges skolor. Vi bjuder på dryck, tilltugg och trevligt nätverkande. Välkommen!

Anmälan mingel UHR:s monter C05:21 på Bokmässan

Poesi äver nationsgränserna på Lärarscenen

Emelie Hahn och Maria Glawe, båda vinnare av lärarpriset Guldäpplet, har haft flera internationella samarbeten med hållbarhet, demokrati och språklig mångfald i fokus. I samtal med Mia Smith delar de med sig av sina erfarenheter av poesin som brobyggare och som verktyg för att ge elever möjlighet att göra sina röster hörda för en hållbar framtid.

Tid: Fredag 23/9 kl.15.00-15.30 på Lärarscenen

Mer om vår medverkan

Läs mer om Skolledarspåret och vår medverkan: Skolledarspåret - Bokmässan (bokmassan.se)