Lyssna

eTwinning finns på plats med monter och som partner i Skolledarspåret på Bokmässan i Göteborg. Tillsammans med Erasmus+ och övriga internationella program på UHR informerar vi om de utbytesmöjligheter som UHR erbjuder. I år gör vi en särskild satsning på kännedom om eTwinning för rektorer

eTwinning är partner i Skolledarspåret och arrangerar två seminarier som lyfter fram goda exempel: Lärare, rektorer och internationella samordnare från Karlskrona respektive Kramfors kommun berättar om hur de arbetat för att göra internationella samarbeten till ett naturligt inslag i verksamhetens vardag och utveckling. Även representanter från Skolverket medverkar.

Seminarie 1: Ökad måluppfyllelse genom internationella samarbeten – så gjorde Karlskrona kommun

Karlskrona kommun har länge arbetat med UHR:s internationella program (eTwinning, Erasmus+, Atlas m.fl.) och gjort dessa till en naturlig del av kvalitetsarbetet.

  • Hur kan internationella samarbeten bli en del av det systematiska kvalitetsarbetet?
  • Vilka är fördelarna när det gäller finansiering, arbetsglädje och ökad måluppfyllelse?
  • Rektor, internationella samordnaren och lärare berättar om Karlskronas internationella arbetssätt och vägen dit.

Programledare: Patrick Gruczkun.
Medverkande: Johan Eggers, internationell samordnare, Marie Franzén, rektor på utbytesprogram, Daniel Kummel, lärare åk 4–6, Catharina Mattsson, förskollärare. Peter Karlberg, Skolverket

Tid: Torsdag 22/9 kl. 12.30

 

Seminarie 2: Ökad måluppfyllelse genom internationella samarbeten – så gjorde Kramfors kommun

Kramfors kommun har länge arbetat med UHR:s internationella program (eTwinning, Erasmus+, m.fl.) och gjort dessa till en naturlig del av kvalitetsarbetet.

  • Hur kan internationella samarbeten bli en del av det systematiska kvalitetsarbetet? 
  • Vilka är fördelarna när det gäller finansiering, arbetsglädje och ökad måluppfyllelse?
  • Rektor och lärare berättar om Kramfors internationella arbetssätt och vägen dit.


Programledare:  Patrick Gruczkun
Medverkande: Anders Digné, rektor, Linus Danér, lärare grundsärskola, Carola Viksten, lärare 7–9, Jonas Berglund, lärare 4–6, Malin Forsmark, Skolverket

Tid: Fredag 23/9 kl. 15.30

Läs mer om Skolledarspåret och vår medverkan: Skolledarspåret - Bokmässan (bokmassan.se)