Besök eTwinnings monter och prata möjligheter med digitalt internationellt samarbete!

Är du öppen för att samarbeta digitalt med kolleger i Europa? Vill du ge dina elever möten med jämnåriga i andra länder? Vill du samtidigt fokusera på digitala arbetssätt? Och kursplanen? På det sätt som du bestämmer själv?  Allt det här kan du göra i eTwinning.  Samtidigt blir du del av eTwinningnätverket med över en halv miljon andra pedagoger från hela Europa.

Kom och lär dig mer i L:34. Hos oss träffar du eTwinninghandläggare, erfarna eTwinning-lärarambassadörer och andra lärare som jobbat med eTwinning, och som kan berätta om hur man kan gå till väga.

Torsdagen 12 april mellan kl 13 och 16 träffar du också Malmö stads Nao-robot Kim, som tagit flyget till Stockholm tillsammans med pedagoger från Malmö. Och jadå. Kim har förstås också deltagit i ett eTwinningprojekt.

eTwinning är en EU-finansierat program och en plattform för digitalt projektsamarbete. Målgruppen är personal i förskola, grundskola och gymnasium. I Sverige koordineras eTwinningprogrammet av Universitets- och högskolerådet (UHR), som även koordinerar många andra internationella program för skolor och lärare, såsom Erasmus+, Nordplus och Atlas.

www.etwinning.net

 

www.eTwinning.se