Anmälan är stängd.

Vill du starta ett eTwinningsamarbete och ta snabbfilen när det gäller att hitta projektpartner och komma igång med planeringen? Jobbar du på låg- eller mellanstadiet kan du söka till ett seminarium om kodning i Lettland 22-25 april. eTwinning på UHR står för seminariekostnaderna.

Inom eTwinning arrangeras regelbundet internationella seminarier. Eventen arrangeras av ett eller flera eTwinningsupportcentrum och hålls på olika ställen i Europa. Seminarierna varar som regel i 2-3 dagar, då lärare från flera länder strålar samman både för kompetens-utveckling och också för att hitta eTwinningpartner och starta ett självvalt samarbete.

Anmäl dig redan nu men senast 27 mars.

Till intresseanmälan