Anmälan är stängd.

Få hjälp med ansökan inom Erasmus+ strategiska partnerskap

Planerar ni att söka bidrag för ett projekt inom Erasmus+ strategiska partnerskap skola, yrkes-, högre- eller vuxenutbildning? Välkommen till vårt ansökningsseminarium där vi ger stöd och råd inför ansökningsomgången 2019.

OBS! Om ni är en skola eller förskola och planerar ett samarbete med enbart skolor/förskolor (Erasmus+ strategiska partnerskap mellan enbart skolor (KA229) finns särskilda ansökningsseminarier för dem. Du anmäler dig till ett ansökarseminarium för KA229.

Planering och partners klara

För att delta i seminariet ska er organisation ha börjat planera er ansökan och ha hittat möjliga samarbetspartners.

Under ansökningsseminariet går vi igenom bedömningskriterierna. Du som deltar får diskutera ansökningsidéer och får möjlighet att ställa konkreta frågor om din ansökan till oss Erasmus+handläggare.

Projektidé och utkast på ansökan

Förbered dig inför mötet genom att läsa om hur ansökan går till. Du kan använda förra årets ansökan som utkast när du formulerar er ansökan och er projektidé. Den tillsammans med ansökningsstöd når du på sidan för ansökan för respektive programdel:

Skola: Ansök till programmet, strategiska partnerskap skola

Yrkesutbildning: Ansök till programmet, strategiska partnerskap yrkesutbildning

Högre utbildning: Ansök till programmet, strategiska partnerskap högre utbildning

Vuxenutbildning: Ansök till programmet, strategiska partnerskap vuxenutbildning

Prioriterade områden

Er projektidé och syfte och mål med projektet ska ligga i linje med de prioriteringar och mål som gäller för Erasmus+ strategiska partnerskap. Prioriteringarna och målen beskrivs på sidan att tänka på inför ansökan:

Skola: Att tänka på inför ansökan, strategiska partnerskap skola

Yrkesutbildning: Att tänka på inför ansökan, strategiska partnerskap yrkesutbildning

Högre utbildning: Att tänka på inför ansökan, strategiska partnerskap högre utbildning

Vuxenutbildning: Att tänka på inför ansökan, strategiska partnerskap vuxenutbildning

Kontakt

Har du frågor? Mejla eller ring oss:

  • e-post: ka2partnerskap@uhr.se
  • telefon: 010-470 03 00 (växel, fråga efter handläggare för Erasmus+ strategiska partnerskap)

Anmäl dig redan nu

Har du tidigare erfarenhet av Erasmus+projekt?

<a href="https://www.uhr.se/gdpr">Så här behandlar UHR personuppgifter</a>