Anmälan är stängd.

Förstärk skolans systematiska kvalitets- och skolutvecklingsarbete genom EU-samverkan

Vill ni också utveckla er verksamhet tillsammans med andra skolor i Europa?

”I en värld utan fysiska gränser finns det kunskaper och nya världar att upptäcka överallt. Att upptäcka, innovera och lära sig utanför sina kulturella och kontextuella ramar kan ge syret, bränslet och gnistan som behövs för att lyfta din praktik till nästa nivå.”

(Patrik Finn, utvecklingsledare Öckerö kommun, medverkande i Erasmus+projektet FCL Regio som drivs tillsammans med organisationer i Bryssel, Italien och Spanien.)

Utmaningarna för utbildningsområdet inom EU är många och stora; digitalisering, språkutveckling, framtidskompetenser och inkludering är några. Genom att lära om och av varandra ökar chanserna att lära nytt vilket i sin tur bidrar till att utveckla skolan. Det finns både EU-medel* att söka och partners att samarbeta med. Nu kan ni även få stöd i förberedelserna.

I april arrangerar Universitets- och högskolerådet (UHR) och GR Utbildning seminarier på tre platser i landet för att stötta arbetet med skolutveckling med stöd av EU. Under dagen ges konkreta tips och verktyg för att komma igång med partnerskap som ger er organisation möjlighet att samarbeta med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla skolan.

Anmäl dig till Umeåseminariet här! Länk till anmälan 

Anmälningstiden är förlängd till 16 mars!