Lyssna
Anmälan är stängd.

Get cOnnected. Erasmus+ kontaktseminarium i Polen för högre utbildning.

Ett Erasmus+-seminarium i Warszawa som syftar till att föra samman lärosäten och organisationer med intresse av ett framtida samarbetspartnerskap. Ansök om en plats senast den 30 juni 2023.

Seminariets engelska titel: Get cOnnected! Advancing Higher Education through New Erasmus+ Cooperation Partnerships (Go-aHED)

Målgrupp

Genomgående gäller att alla deltagare i detta Erasmus+ kontaktseminarium  bör vara direkt involverade i utvecklingen av projektförslag (hands-on) och villiga att under seminariet diskutera konkreta projektidéer med potentiella partnerorganisationer.

  • Internationella handläggare/koordinatorer eller akademisk personal som är direkt involverade i utvecklingen av projektförslag
  • eller individer vid organisationer som aktivt samarbetar med lärosäten eller bidrar till utveckling inom högre utbildning.
  • Nya sökande (eller sökande som fått avslag) inom Erasmus+-samarbetspartnerskap som vill diskutera projektidéer med potentiella partnerorganisationer välkomnas särskilt.

Syfte och mål

Seminariet syftar till att föra samman lärosäten och organisationer med intresse av ett framtida samarbetspartnerskap (Erasmus+ KA2) för nätverkande och kapacitetsuppbyggnad.

Målet med seminariet är att ge deltagarna möjlighet att lära sig mer om målen och förväntningarna inom denna del av Erasmus+, och samtidigt ge dem möjlighet att träffa potentiella projektpartners för nätverkande och för att utveckla konkreta projektidéer för framtiden.

70 europeiska deltagare förväntas delta.

Ansökan

Ansök senast 30 juni på webbplatsen SALTO:

Events | SALTO (salto-et.net)