Lyssna

Att samverka över institutions-och nationsgränser. Årets digitala nätverksträff med NILS.

Nätverket NILS arrangerar varje år en nätverksträff där personer som på olika sätt verkar för internationalisering av lärarutbildningen i Sverige möts för att diskutera och utbyta erfarenheter under ett lunch-till-lunch-seminarium. 

Huvudtalaren Martyn Barret är professor emeritus i psykologi vid University of Surrey i Storbritannien och expert i Europarådet. Från UHR medverkar Helena Björck, handläggare för Erasmus+, som presenterar myndighetens nyheter om internationella möjligheter som är relevanta för lärarutbildningar och Nina Ahlroos som berättar om Euroguidance. Även Anna Mogren och Amela Fific, regionansvariga för Den globala skolan, medverkar med en workshop om interkulturalitet.

Hela programmet hittar du på Högskolan Västs webbplats.