Att samverka över institutions-och nationsgränser. Årets digitala nätverksträff med NILS.

Nätverket NILS arrangerar varje år en nätverksträff där personer som på olika sätt verkar för internationalisering av lärarutbildningen i Sverige möts för att diskutera och utbyta erfarenheter under ett lunch-till-lunch-seminarium. Boka in datumen 14-15 oktober!

Mer information kommer inom kort.